Arbetspaketens leverabler

Viktiga leverabler

Projektets viktigaste resultat och leverabler omfattar:

1. Språk, social och medborgerlig kompetens, workshoppar i interkulturell kompetens, manualer och utbildningsmaterial

2. MINGLING experiences som omfattar kontaktpersonens guide för organisering och leverans av erfarenheterna

3. EMKIT som består av en ‘Online Interactive Active Citizenship Assessment Tool’, ett verktyg som bedömer migrantens status vad gäller social aktivitet samt färdigheter och kunskap samt en uppsättning aktiviteter med riktlinjer för implementering av mentorer och deras elever för att kunna stärka deras HC och SC

4. Mentorsessioner som omfattar utbildningsmaterial för mentorworkshoppen “Effektiv mångkulturell kommunikation och mentorskap”

5. Plattformen ‘How-to MINGLE’ (HtM) är en online steg-för-steg-guide som finns tillgänglig på en interaktiv webbplattform med information om hur man kan tillämpa projektaktiviteterna i olika kontexter. Alla resurser (utbildningsmaterial, bästa praxis, kontaktpersonens guide etc) kommer också att finnas för nedladdning på plattformen

Projektet involverar direkt 1 000 personer, och bidrar stort till deras interkulturella färdigheter och kompetens, och ännu viktigare, ger dem viktiga resurser (SC och HC). Indirekt kommer alla TCNs, lokala myndigheter och icke-statliga organisationer som stöttar TCNs och andra intressenter i EU att potentiellt gynnas eftersom man med HtM har gjort speciella satsningar för projektaktiviteterna för att de ska kunna appliceras och reproduceras i olika kontexter och vara hållbara på lång sikt.

 

Läs mer
De viktigaste projektresultaten är dess “arbetspaket” som analyseras i Resultat och Leverabler. Dessa sammanfattas nedan:

Resultat är de produkter, kapitalvaror och tjänster med resultat från en åtgärdsaktivitet.

Leverabler är resultat som kan levereras till Kommissionen på papper eller digitalt.

 

 

 

Mall för leverabler (hyperlänk)

Läs mindre
 
 
Arbetspaket med leverabler
Arbetspaket 0: Ledning och koordinering av åtgärden

 

 

                                                                             Förväntade resultat av det här arbetspaketet
 

0.1

 

 

Kickoff-möte i Grekland

0.2 Ett andra styrgruppsmöte i Sverige

 

0.3 Ett tredje styrgruppsmöte i Spanien

 

0.4 Ett fjärde styrgruppsmöte på Cypern

 

0.5 Slutmöte på Cypern

 

0.6 Skype-möten (minst 4)

 

 

 

                                                                             Förväntade leverabler av det här arbetspaketet
 

0.1

 

 

Partneravtal

0.2 Mötesagendor för 5 transnationella möten och 4 Skype-möten

 

0.3 Mötesprotokoll för 5 transnationella möten och 4 Skype-möten

 

0.4 Rapporter (framstegs- och slutliga)

 

0.5 Utvärderingsrapport

 

 

Arbetspaket 1: Dela erfarenheter för bättre implementering av projektet

 

 

                                                                             Förväntade resultat av det här arbetspaketet
 

1.1

 

 

En partnerworkshop för att dela tidigare erfarenheter och bästa praxis (20 deltagare X1 dag)

 

                                                                             Förväntade leverabler av det här arbetspaketet
 

1.1

 

 

Dokumentera erfarenheter och god praxis i varje partnerland relaterat till projektet MINGLEs fokus (nationella rapporter)

DIMITRA

Document

FU

GFBM

INTEGRATIONSLYFTET

Larissa kommun

METROPOLIS

MMC

Nicosia kommun

SANTURBAN

 

1.2 En samlingsrapport

 

 

 

Arbetspaket 2: Identifiering av migranter, representanter från lokala myndigheter/icke-statliga organisationer som stöttar migranter och volontärer att delta i projektet

 

 

 

                                                                             Förväntade resultat av det här arbetspaketet
 

2.1

 

 

Tio evenemang i varje land, 50 evenemang totalt. Varje evenemang kommer att vara i 1,5-2 timmar. Förväntat antal deltagare per evenemang är tjugo.

2.2  

Projektmedvetenhet och engagemang i aktiviteterna med hjälp av spridning av broschyrer, affischer, radio- och Facebookkampanjer och lokala evenemang

 

 

                                                                             Förväntade leverabler av det här arbetspaketet
 

2.1

 

Projektwebbsida och blogg på 9 språk

EN
DE
AR
AF
FA
FR
ES
SV
GR

 

 

 

 

 

2.2  

En affisch på 5 språk

 

 

FA
AF
FR
AR
EN

 

 

2.3  

Broschyrer som riktar in sig på TCNs på 5 språk

AF
FA
FR
AR
EN

 

 

 

2.4 4 broschyrer på partnerspråken och engelska som riktar in sig på lokalinvånare

DE
SV
ES
GR
EN

 

 

2.5 Radioannons på 1 språk (engelska)

EN

 

 

Arbetspaket 3: Aktiviteter för insamling av mänskligt kapital

 

                                                                             Förväntade resultat av det här arbetspaketet
3.1

 

 

Workshop med partners för att presentera språkbedömningsverktyget

 

3.2 Språkträning (5 grupper per land X 20 deltagare per grupp. Totalt minst 100 deltagare per land).

På projektnivå totalt 25 grupper och 500 deltagare

 

3.3 Workshoppar om <Interkulturella färdigheter, social och medborgerlig kompetens, kulturell medvetenhet och politisk tillit>.

(10 grupper per land X 10 deltagare per grupp. Totalt minst 100 deltagare per land).

På projektnivå totalt 50 grupper och 500 deltagare

 

 

 

 

                                                                             Förväntade leverabler av det här arbetspaketet
 

3.1

 

Språkbedömningsverktyg

DE
SV
ES
GR

 

3.2  

3 läroplaner för de 3 CEFR-nivåerna

GR
SV
DE
ES

 

 

3.3  

3 manualer med övningar för de 3 CEFR-nivåerna

DE
SV
ES
GR

 

 

 

3.4  

Läroplan för workshoppen <Interkulturella färdigheter, social och medborgerlig kompetens för TCNs>

 

EN

 

 

3.5 Utbildningsmaterial för workshoppen <Interkulturella färdigheter, social och medborgerlig kompetens för TCNs>

EN

 

 

 

Arbetspaket 4: MINGLING EXPERIENCES

 

 

                                                                             Förväntade resultat av det här arbetspaketet
4.1

 

 

20 MINGLING-EXPERIENCES i varje land, 100 totalt (4 timmar styck).

10 deltagare i varje MINGLING-evenemang i varje land, 1 000 totalt (500 TCNs – 500 lokalinvånare)

4.2  

1 transnationell workshop i Spanien för utbildning av utbildare, totalt 10 utbildare (2 från varje partnerland, 5 länder)
4.3  

5 workshoppar X 10 deltagare (1 i varje partnerland för att utbilda totalt 50 kontaktpersoner, 10 i varje partnerland)

 

 

                                                                             Förväntade leverabler av det här arbetspaketet

 

 

4.1

 

En metodologisk guide för kontaktpersoner

GR
ES
EN
DE
SV

 

 

4.2  

Formulär för att matcha TCNs med lokalinvånare

EN
GR
ES
SV

 

 

AR
AF
FA
FR

 

 

 

4.3  

Signerade deltagarlistor och foton

EN

 

 

 

Arbetspaket 5: Bedömning av aktivt medborgarskap och mentorskap med EMKIT

 

                                                                             Förväntade resultat av det här arbetspaketet
5.1

 

 

Workshop ‘Effektiv mångkulturell kommunikation och mentorskap’

5 grupper X 5 länder = 25 workshoppar

25 grupper X 20 deltagare = 500 mentorer totalt (100 per land)

5.2  

Workshop ‘Hur man använder OACAT & EMKIT’

5 grupper X 5 länder = 25 workshoppar

25 grupper X 20 deltagare = 500 mentorer totalt (100 per land)

5.3  

Mentorsessioner för att bedöma, utveckla och följa en handlingsplan inklusive olika aktiviteter

100 TCNs i varje land kommer att gå igenom dessa mentorsessioner för bedömning och utveckling av en handlingsplan

200 mentorsessioner per land (100 TCNs X 2 sessioner X 2 timmar per session)

Totalt 1 000 mentorsessioner

 

 

                                                                             Förväntade leverabler av det här arbetspaketet
 

5.1

 

Uppdaterat Online Active Citizenship Assessment Tool (OACAT) och EMKIT

EN

 

 

5.2 En mentorguide om ‘Hur man använder OACAT & EMKIT’ (inklusive 1 videolektion)

 

EN

 

 

5.3 Läroplan och material för ‘Effektiv mångkulturell kommunikation & mentorskap’

DE
ES
SV
GR
EN

 

 

Arbetspaket 6: HtM online-plattform – Främja hållbarhet

 

 

                                                                             Förväntade resultat av det här arbetspaketet
6.1

 

 

Workshop med partners för att slutföra HtMs specifika struktur och innehåll
6.2  

Granskning av HtM av partner, intressenter och experter
6.3  

Internationell konferens
 

 

                                                                             Förväntade leverabler av det här arbetspaketet
 

6.1

 

 

Dokumentera erfarenheter och god praxis från projektets implementering i varje partnerland (ett dokument)
EN

 

6.2  

HtM online-plattform

 

DE
SV
ES
GR
EN