Πόροι και Εργαλεία

Τα προγράμματα σπουδών βασίζονται σε καινοτόμα μεθοδολογικά εργαλεία και αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων

 

Περισσότερα

Εκπαιδευτικά Προγράμματα Σπουδών και Υλικά (Εγχειρίδια με ασκήσεις) για Ντόπιους και Υπηκόους Τρίτων Χωρών

 

Θα χρησιμοποιηθούν εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά υλικά για την προώθηση της πολύ-πολιτισμικότητας, καθώς και μαθήματα Τοπικής Γλώσσας για τους Υπηκόους Τρίτων Χωρών. Τα προγράμματα σπουδών και τα υλικά (εγχειρίδια με ασκήσεις) βασίζονται σε καινοτόμα μεθοδολογικά εργαλεία και στις αρχές της εκπαίδευσης ενηλίκων (μία για κάθε διαφορετικό επίπεδο CEFR για κάθε διαφορετική γλώσσα) και θα προσαρμόζονται για κάθε γλωσσικό μάθημα (τέσσερις γλώσσες, Τοπική Γλώσσα, Γερμανικά, Ισπανικά, Σουηδικά). Το πρόγραμμα σπουδών για την προώθηση της πολύ-πολιτισμικότητας θα εισαγάγει όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δεξιότητες καθώς και τη διαπολιτισμική επικοινωνία.

 

Εκπαιδευτικά προγράμματα σπουδών
Προγράμματα Σπουδών Γλωσσικής Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικό Υλικό
Γλωσσικό εκπαιδευτικό υλικό

Μεθοδολογικός Οδηγός για Συντονιστές

 

Πρακτικές,  βήμα-προς-βήμα οδηγίες για την υλοποίηση δραστηριοτήτων που υπογραμμίζουν τα κοινά στοιχεία, τα οποία συνδέουν τους ανθρώπους

 

Περισσότερα

Οδηγός μεθοδολογίας για Διαμεσολαβητές

 

Το πρόγραμμα Mingle περιλαμβάνει την ανάπτυξη ενός οδηγού μεθοδολογίας, ο οποίος θα παρέχει μια εις βάθος ερμηνεία της έννοιας “Ανθρώπινες Ομοιότητες”, στις οποίες βασίζονται οι εμπειρίες MINGLING. Θα περιλαμβάνει πρακτικές, βήμα-προς-βήμα οδηγίες για την υλοποίηση δραστηριοτήτων όπως ασκήσεις εξοικείωσης/σύνδεσης, παιχνίδια, σπάσιμο του πάγου (ice-breakers), αφήγηση κτλ. Ο οδηγός θα παρέχει καθοδήγηση στους διαμεσολαβητές σχετικά με τον τρόπο εξαγωγής συμπερασμάτων από τις δραστηριότητες που εκτελούνται, δίνοντας έμφαση στα κοινά στοιχεία τα οποία συνδέουν τους ανθρώπους (κοινά πολιτιστικά στοιχεία, κοινές στάσεις , κοινές προοπτικές κ.λπ.).

 

Οδηγός Μεθοδολογίας

 

Πιλοτικές εκπαιδεύσεις

 

Προκειμένου να σταθμιστεί το εργαλείο εκτίμησης γλωσσικών δεξιοτήτων του Mingle που έχουν σχεδιάσει οι εταίροι, κάθε εταίρος θα φιλοξενήσει μια Ομάδα Εργασίας για την αναθεώρηση του εργαλείου αξιολόγησης, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών, των εγχειριδίων με ασκήσεις και των εκπαιδευτικών υλικών που έχουν αναπτυχθεί. Η διαδικασία αυτή θα διεξαχθεί μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2018.
Εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε στην Ομάδα Εργασίας ή θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με το υλικό και είστε από μία από τις συμμετέχουσες χώρες του έργου, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την αντίστοιχη από τις κάτωθι αναφερόμενες επαφές:

 

Κύπρος: Χριστιάνα Κναής, Ρούλα Γεωργοπούλου

Ισπανία: Angel Javier Farto López, Ana Maria Gonzalez Pescador
Ελλάδα: Βάσω Αναστασοπούλου, Λία Γκουντρουμπή  
Σουηδία: Yevgeniya Averhead, Nastaran Almasi

Γερμανία: Olaf Melchior, Jasmin Zouizi