Resurser och material

Läroplanerna baseras på innovativa metodologiska verktyg och principer för vuxenlärande

 

 

Läs mer

Läroplaner och material (manualer med övningar) för lokalinvånare och TCNs

 

Specialiserade läroplaner och utbildningsmaterial för främjande av mångkulturalism och lokala språklektioner för TCNs kommer att användas. Läroplanerna och materialet (manualer med övningar) baseras på innovativa metodologiska verktyg och principer för vuxenlärande (en för varje nivå av CEFR för varje språk) och kommer att justeras för varje språkkurs (fyra språk, det lokala språket, tyska, spanska, svenska). Läroplanen som främjar mångkulturalism kommer att introducera alla sociala och medborgerliga kompetenser samt interkulturell kommunikation.

 

Läroplaner (hyperlänk)

Läroplaner för språkträning

 

Utbildningsmaterial (hyperlänk)

Utbildningsmaterial för språk

 

Metodologisk guide för kontaktpersoner

 

Praktiska steg-för-steg-instruktioner för implementeringen av aktiviteter som betonar gemensamma element för att koppla människor till varandra

 

Läs mer

Metodologisk guide för kontaktpersoner

 

Mingle-projektet omfattar utvecklingen av en metodologisk guide som kommer att ge en djupgående förklaring av begreppet “mänskliga gemensamheter” på vilka MINGLING EXPERIENCES är baserade och det kommer att inkludera praktiska, steg-för-steg-instruktioner för implementeringen av aktiviteter så som lära-känna/anknytningsövningar, lekar, isbrytare, historieberättande etc. Guiden kommer att ge kontaktpersonerna riktlinjer om hur de kan dra slutsatser från aktiviteterna som genomförs och betona de element som är gemensamma och kopplar människor till varandra (t.ex. gemensamma kulturella element, gemensamma attityder, gemensamma perspektiv etc.).

 

Metodologisk guide (hyperlänk)

 

 

 

 

Pilotutbildning

 

För att kunna testköra det Mingle-verktyg för bedömning av språkkunskaper som parterna designat måste varje partner hålla i en arbetsgrupp för att granska bedömningsverktyget, läroplanerna, manualerna med övningar och det utbildningsmaterial som utvecklats. Detta kommer att äga rum fram till slutet av juni 2018.

Om ni vill engagera er i arbetsgruppen eller vill få reda på mer om materialet och är från ett av de deltagande länderna i projektet, hör av er till er kontakt nedan:

 

 

Cypern: Christiana Knais, Roula Georgopoulou

Spanien: Angel Javier Farto López, Ana Maria Gonzalez Pescador
Grekland: Vaso AnastasopoulouEvangelia
Sverige:  Yevgeniya Averhead, Nastaran Almasi

Tyskland: Olaf Melchior, Jasmin Zouizi