MINGLE arbetar både på nivå med lokalinvånare (LCs) och tredjelandsmedborgare (TCNs).  Genom att arbeta med hjälp av lokala sociala aktörer syftar projektet till att främja aktivt medborgarskap genom att utveckla socialt kapital (SC) och mänskligt kapital (HC) för TCNs för att förbättra integrationskapaciteten med hjälp av interventioner för 500 lokalinvånare och 500 TCNs i fem länder.