Viktig projektinformation

Program: AMIF
Tema: AMIF-2016-AG-INTE-01: INTEGRATION OF THIRD-COUNTRY NATIONALS
Nyckelåtgärd: AMIF-AG (AMIF Action Grant)
Projekttitel: Generating social and human capital for third-Country Nationals
Projektakronym: Mingle
Startdatum: 01/01/2018
Slutdatum: 31/12/2019

Ansvarsfriskrivning: Projektet genomförs med stöd av Europeiska unionens asyl-, migrations- och integrationsfond (AMIF). Meddelandet speglar endast författarens åsikt. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan användas.

Ansvarsfriskrivning: “Innehållet i den här publikationen speglar endast författarens åsikt och är endast dennes ansvar. Europeiska kommissionen tar inget ansvar för hur dessa uppgifter kan användas.”