بسته های کاری قابل تحویل

اقلام قابل تحویل مهم

نتایج و اقلام قابل تحویل مهم این پروژه عبارتند از:

 1.      زبان، مهارتهای اجتماعی و مدنی، کارورزگاههای صلاحیت میان فرهنگی، کتابچه های راهنما و مواد آموزشی

 2.      تجارب عملی MINGLING (ادغام) شامل یک راهنمای تسهیل کننده برای سازماندهی و تحویل تجارب

3.      EMKIT که دربر دارندهء یک ابزارتعاملی آنلاین برای ارزیابی شهروندی فعال است، یک ابزار ارزیابی وضعیت مهاجر به لحاظ فعالیت اجتماعی و مهارتها و دانش، همچنین یک رشته فعالیت به همراه دستورالعمل آنها برای مشاور جهت انجام به همراه مراجع؛ در راستای تقویت سرمایه انسانی (HC) و سرمایه اجتماعی (SC) آنان.

4.      نشستهای مشاوره منجمله مواد آموزشی برای کارورزگاههای مشاور “مشاوره و ارتباط چندفرهنگی مؤثر”

5.      پلت فورم “شیوه مینگل (MINGLE)” یا (HtM) یک راهنمای قدم به قدم است که بر روی پلت فورم وب تعاملی (Interactive Web) در دسترس قرار دارد همراه با اطلاعاتی در مورد چگونگی فعالیتهای پروژه در مورد موضوعات گوناگون. همچنین تمام منابع (مواد آموزشی، بهترین عملکردها، راهنمای تسهیل کننده و غیره) بر روی پلت فورم برای پیاده سازی در دسترس قرار داده شده اند.

در این پروژه 1000 نفر بطورمستقیم دخالت دارند، که به میزان زیادی به مهارت و شایستگی آنها کمک می کند و مهمتر از آن منابع بسیار مهمی را در اختیارشان قرار می دهد (سرمایه انسانی (HC) و سرمایه اجتماعی (SC)). بطور غیر مستقیم نیز تمامی شهروندان کشورهای ثالث (TCNs)، تمامی مسئولین محلی و سازمانهای غیردولتی ( NGOs) که شهروندان کشورهای ثالث (TCNs) را پشتیبانی می کنند همچنین دیگر سهامداران در سرتاسر اتحادیه اروپا بصورت بالقوه سود خواهند برد، چرا که همراه با HtM کوششهای ویژه ای صورت گرفته است تا فعالیتهای پروژه در موضوعات مختلف قابل اجرا و قابل تطبیق بوده و برای زمانی دراز پایدار بمانند.

 

 

بیشتر بخوانید
پیامدهای اصلی این پروژه ” بسته های کاری” آن است که تحت عنوان “نتایج” و “اقلام قابل تحویل” مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. خلاصه آنها به قرار زیر است:

“نتایج” محصولات، کالاها و خدمات سرمایه ای هستند که از پیامد فعالیتهای عملی بدست آمده اند.

“اقلام قابل تحویل” نتایجیی هستند که می توانند بر روی کاغذ یا بصورت دیجیتال به کمیسیون تحویل داده شوند.

 

الگوی اقلام قابل تحویل (لینک فعال)

 

کمتر بخوانید
 
 
بسته های کاری با اقلام قابل تحویل
بسته کاری 0 : مدیریت و هماهنگی اقدامات

 

 

 نتایج مورد نظر از این بسته کاری       

 

                    

 

0.1

 

 

شروع جلسه در یونان

0.2 دومین  جلسه کمیته فرماندهی در سوئد

 

0.3 سومین  جلسه کمیته فرماندهی در اسپانیا

 

0.4 چهارمین کمیته  فرماندهی در قبرس

 

0.5 جلسه نهایی در قبرس

 

0.6 جلسات از طریق اسکایپ ( حداقل 4 جلسه)

 

 

اقلام قابل تحویل در این بسته کاری                                                
 

0.1

 

 

موافقتنامه همکاران

0.2 دستور کار برای 5 جلسه چندملیتی و 4 جلسه از طریق اسکایپ

 

0.3 صورت جلسه برای 5 جلسه چندملیتی و 4 جلسه از طریق اسکایپ

 

0.4 گزارشات ( پیشرفت و نهایی)

 

0.5 گزارش ارزشیابی

 

 

 

بسته کاری 1 : به اشتراک گذاری تجربیات جهت اجرای بهتر پروژه

                                                                          نتایج مورد نظر از این بسته کاری
 

1.1

 

 

یک کارورزگاه برای همکاران جهت تبادل تجربیات قبلی و  بهبود شیوه ها

( 20 شرکت کننده در روز)

 

 

                                                                             اقلام قابل تحویل در این بسته کاری
 

1.1

 

ثبت تجربیات و شیو ه های صحیح در هر یک از کشورهای همکار که به موضوع اصلی پروژه مینگل(Mingle)  مرتبط باشند (گزارشات ملی)

DIMITRA

Document

FU

GFBM

INTEGRATIONSLYFLET

Larissa Municipality

METROPOLIS

MMC

Nicosia Municipality

SANTURBAN

 

1.2 گزارش جامع

 

 

بسته کاری 2 : شناسایی مهاجران , نمایندگان مراجع محلی/ سازمان های غیر دولتی که از مهاجران حمایت می کنند و داوطلبانی که با پروژه همکاری خواهند نمود.

 

 

                                                                             نتایج موردنظر از این بسته کاری
 

2.1

 

 

ده مراسم در هر کشور , 50 مراسم  در مجموع. هر مراسم به مدت 1.5  الی 2 ساعت می باشد.  تعداد پیش بینی شده   20 شرکت کننده در  هر مراسم است.

2.2  

اطلاع رسانی در مورد پروژه و مشارکت در برنامه ها از طریق پخش بروشور, پوستر, رادیو و فیس بوک؛ همچنین کمپین از طریق مراسم محلی,  وب سایت و بلاگ پروژه  به 9 زبان

 

اقلام قابل تحویل در این بسته کاری

                                                                          
 

2.1

 

وب سایت و بلاگ پروژه به 9 زبان

DE
SV
ES
GR
EN

,

 

 

AR
AF
FA
FR

 

 

2.2  

پوستر به 5 زبان

 

FA
AF
FR
AR
EN

 

 

2.3  

بروشور به 5 زبان که شهروندان کشور

های ثالث  را مورد هدف قرار می دهد

AF
FA
FR
AR
EN

 

 

 

2.4 بروشور به زبان کشور های همکار و به زبان انگلیسی به منظور هدف گیری  شهروندان بومی

 

DE
SV
ES
GR
EN

 

 

2.5 آگهی رادیویی به یک زبان (انگلیسی)

EN

 

 

 

 

 

 

بسته کاری 3: فعالیت های مربوط به جذب سرمایه انسانی

 

 

                                                                           نتایج موردنظر از این بسته کاری
3.1

 

 

کارورزگاه  با همکاران به منظور ارائه ابزار ارزیابی  زبان

 

3.2 آموزش زبان ( 5 گروه از هر کشور X 20 شرکت کننده در  هر گروه).  در مجموع حداقل 100 شرکت کننده از هر کشور)

در سطح این پروژه جمعاً  25 گروه و 500 شرکت کننده.

 

3.3 کارورزگاه در خصوص ” مهارت های میان فرهنگی, صلاحیتهای مدنی و اجتماعی,آگاهی فرهنگی و اعتماد سیاسی” ( 10 گروه از هر کشور , 10 شرکت کننده در هر گروه. حداقل 100 شرکت کننده  از هر کشور)

در سطح این پروژه جمعاٌ 50 گروه و 500 شرکت کننده.

 

 

                                                                             اقلام قابل تحویل در این بسته کاری
 

3.1

 

ابزار ارزیابی مهارت های زبان

DE
SV
ES
GR

 

3.2  

سه برنامه آموزشی برای  سه سطح یادگیری CEFR (چهارچوب مشترک اروپایی مرجع برای زبان ها )

 

GR
SV
DE
ES

 

 

3.3  

سه جلد کتابچه راهنما به همراه تمرینات برای سه سطح یادگیری CEFR (چهارچوب  مشترک اروپایی مرجع برای زبان ها )

DE
SV
ES
GR

 

 

 

3.4  

برنامه آموزشی  برای کارورزگاه مربوط به  ” مهارت های میان فرهنگی, صلاحیت های مدنی و اجتماعی” برای TCNs (شهروندان کشور های ثالث)

EN

 

 

3.5
EN

مواد آموزشی برای کاروزگاه مربوط به  “مهارتهای میان فرهنگی, صلاحیت های مدنی و اجتماعی” برای شهروندان کشور های ثالث

 

 

بسته کاری 4 : تجربیات مینگل (MINGLING EXPERIENCES)

 

 

                                                                          نتایج موردنظر از  این بسته کاری
4.1

 

 

20تجربه مینگلEXPERIENCES)   MINGLING)  در هر کشور , جمعاً 100. ( هر یک  4 ساعت)

10 نفر شرکت کننده در هر یک از مراسم  مینگل (MINGLING) در هر کشور, جمعاً 1000 نفر( 500 نفر از شهروندان کشور های ثالث – 500  نفر از شهروندان بومی)

4.2  

یک کاروزگاه چندملیتی در اسپانیا جهت آموزش مربیان, جمعاً 10 مربی ( دو مربی از هر یک از 5 کشور همکار)
4.3  

پنج کارورزگاه X 10 شرکت کننده (1 در هر کشور همکار جهت آموزش جمعاً 50 تسهیل کننده 10 نفر در هر کشور همکار)

 

 

                                                                             اقلام قابل تحویل در این بسته کاری

 

 

4.1

 

راهنمای روش شناختی برای تسهیل

کنندگان

ن

DE
SV
ES
GR
EN

 

4.2  

پرسش نامه برای جور کردن TCNs (شهروندان کشور های ثالث) با شهروندان بومی

EN
GR
ES
SV

 

 

AR
AF
FA
FR

 

 

 

4.3 عکس و فهرست امضاء شده شرکت کنندگان

EN

 

 

 

بسته کاری 5: ارزیابی شهروندی فعال و مشاوره از طریق  EMKIT  

 

                                                                             نتایج مورد نظر از  این بسته کاری
5.1

 

 

کارورزگاه ” مشاوره و ارتباط میان فرهنگی موثر”

5 گروه X 5 کشور = 25 کاروزگاه

25 گروه X 20 شرکت کننده = 500 مشاور جمعاً(100 درهر کشور)

5.2  

“چگونگی استفاده از  کارورزگاه  EMKIT & OACAT

5 گروه  X 5 کشور =25 کاروزگاه

25 گروه X 20 شرکت کننده = 500 مشاور جمعاً (100 در هر کشور)

5.3  

جلسات مشاوره ای جهت ارزیابی, گسترش و پیگیری یک برنامه عملیاتی که دربردارنده فعالیت های گوناگون باشد.

100 نفر از TCNs ( شهروندان کشور های ثالث) در جلسات مشاوره جهت ارزیابی و گسترش یک برنامه عملیاتی  شرکت خواهند نمود.

200 جلسه مشاوره  در هر کشور (100 TCNs (شهروندان کشورهای ثالث) X 2 جلسه X 2 ساعت هر جلسه)

جمعاً 1000 جلسه مشاوره

 

 

 

                                                                             اقلام قابل تحویل در این بسته کاری
 

5.1

 

 به روز رسانی آنلاین ابزار ارزیابی شهروندی فعال EMKIT & OACAT     

EN

 

5.2 راهنمایی مشاور در خصوص چگونگی کاربرد   EMKIT & OACAT  (منجمله یک ویدیوی آموزشی)

EN

 

 

5.3 برنامه  و مواد  آموزشی برای “مشاوره و ارتباط چندفرهنگی مؤثر”

DE
ES
SV
GR
EN

 

 

 

بسته کاری 6: پلت فورم آنلاین HtM – ترویج پایداری

 

 

                                                                             نتایج موردنظر از این بسته کاری
6.1

 

 

کارورزگاه با همکاران جهت نهایی نمودن مشخصات ساختار  و  محتوای HtM
6.2  

بررسی HtM از سوی همکاران, سهامداران و کارشناسان
6.3  

کنفرانس بین الملل
 

 

 

                                                                             اقلام قابل تحویل در این بسته کاری
 

6.1

 

 

ثبت تجربیات و شیوه های خوب کاری حاصل از اجرای  پروژه در هر یک از کشورهای همکار (  یک سند)
EN

 

 

6.2

 

پلت فورم آنلاین HtM

DE
SV
ES
GR
EN