فارسی

 

با ما تماس حاصل فرمایید.

 

هماهنگ کننده

بنیاد چندمنظور شهرداری نیکوزیا

Address: 40 Nikiforou Foka Avenue, 1016, Nicosia

 

 

Telephone: ++35722797850, +35722797860

Website:  www.nicosia.org.cy

 

 

Contact Form  فرم تماس                                    

This email will be delivered to:

Mingle

 

 

 

 

 

Project Coordinator

Roula Georgopoulou

+35722797860

* Required field

 

* Required field

  • Name*
  • نام
  • ایمیل
  • شماره تلفن
  • موضوع
  • پیام

 

  • Email*

 

  • Phone*

 

 

  • Subject

 

 

  • Message*