Arbetspaket

Arbetspaket 1: Dela erfarenheter för bättre implementering av projektet

Förväntade resultat av det här arbetspaketet:
01.1.En partnerworkshop för att dela tidigare erfarenheter och bästa praxis (20 deltagare X1 dag).

Förväntade leverabler av det här arbetspaketet:
D1.1Dokumentera erfarenheter och god praxis i varje partnerland relaterat till projektet MINGLEs fokus (nationella rapporter).
D1.2. En samlingsrapport

Arbetspaket 2: Identifiering av migranter, representanter från lokala myndigheter/icke-statliga organisationer som stöttar migranter och volontärer att delta i projektet.

Förväntade resultat av det här arbetspaketet:
02.1. Tio evenemang i varje land, 50 evenemang totalt. Varje evenemang kommer att vara i 1,5-2 timmar. Förväntat antal deltagare per evenemang är tjugo.
02.2. Projektmedvetenhet och engagemang i aktiviteterna med hjälp av spridning av broschyrer, affischer, radio- och Facebookkampanjer och lokala evenemang

Förväntade leverabler av det här arbetspaketet:
D2.1. Projektwebbsida och blogg på 9 språk
D2.2. En affisch på 5 språk
D2.3. Broschyrer som riktar in sig på TCNs på 5 språk
D2.4. 4 broschyrer på partnerspråken och engelska som riktar in sig på lokalinvånare
D2.5. Radioannons på 1 språk (engelska)

Arbetspaket 3: Aktiviteter för insamling av mänskligt kapital

Förväntade resultat av det här arbetspaketet:
03.1. Workshop med partners för att presentera språkbedömningsverktyget
03.2. Språkträning (5 grupper per land X 20 deltagare per grupp. Totalt minst 100 deltagare per land).
På projektnivå totalt 25 grupper och 500 deltagare
03.3. Workshoppar om .

Förväntade leverabler av det här arbetspaketet:
D3.1. Språkbedömningsverktyg
D3.2. 3 läroplaner för de 3 CEFR-nivåerna 
D3.3. 3 manualer med övningar för de 3 CEFR-nivåerna
D3.4. Läroplan för workshoppen
D3.5. Utbildningsmaterial för workshoppen

Arbetspaket 4: MINGLING EXPERIENCES

Förväntade resultat av det här arbetspaketet
04.1. 20 MINGLING-EXPERIENCES i varje land, 100 totalt (4 timmar styck).
04.2. 1 transnationell workshop i Spanien för utbildning av utbildare, totalt 10 utbildare (2 från varje partnerland, 5 länder)
04.3. 5 workshoppar X 10 deltagare (1 i varje partnerland för att utbilda totalt 50 kontaktpersoner, 10 i varje partnerland).

Förväntade leverabler av det här arbetspaketet:
D4.1. En metodologisk guide för kontaktpersoner
D4.2. Formulär för att matcha TCNs med lokalinvånare
D4.3. Signerade deltagarlistor och foton

 

 

Arbetspaket 5: Bedömning av aktivt medborgarskap och mentorskap med EMKIT

Förväntade resultat av det här arbetspaketet:
05.1. Workshop ‘Effektiv mångkulturell kommunikation och mentorskap’  
05.2. Workshop ‘Hur man använder OACAT & EMKIT’   
05.3. Mentorsessioner för att bedöma, utveckla och följa en handlingsplan inklusive olika aktiviteter

Förväntade leverabler av det här arbetspaketet:
D5.1. Uppdaterat Online Active Citizenship Assessment Tool (OACAT) och EMKIT
D5.2. En mentorguide om ‘Hur man använder OACAT & EMKIT’ (inklusive 1 videolektion)
D5.3. Läroplan och material för ‘Effektiv mångkulturell kommunikation & mentorskap’

 

 

Arbetspaket 6: HtM online-plattform – Främja hållbarhet

Förväntade resultat av det här:
06.1. Workshop med partners för att slutföra HtMs specifika struktur och innehåll
06.2. Granskning av HtM av partner, intressenter och experter
06.3. Internationell konferen

Förväntade leverabler av det här arbetspaketet:
D6.1. Dokumentera erfarenheter och god praxis från projektets implementering i varje partnerland (ett dokument)
D6.2. HtM online-plattform